• Ứng dụng CNTT, văn phòng điện tử giúp Bắc Giang tiết kiệm 15 tỷ đồng

  Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ TT&TT, Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước.

  Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc tại Bắc Giang ngày 4/11/2015, ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay: Trong những năm qua, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ TT&TT, Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn chỉnh quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, bố trí cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, chính quyền, khuyến khích sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong tỉnh.

  Hiện công tác gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện từ tỉnh đến xã từ năm 2009. Riêng 9 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ văn bản điện tử đi bình quân trong toàn tỉnh đạt 79,1% (trong đó cấp Sở đạt 71,9%, cấp huyện đạt 87,3%, cấp xã đạt 78,2%), tiết kiệm kinh phí từ gửi, nhận văn bản điện tử ước đạt trên 15 tỷ đồng. 100% các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc đã triển khai chứng thư số để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

  Đến nay 100% các Sở, ngành và UBND huyện đã cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng, trong đó có 5 huyện triển khai phần mềm liên thông đến cấp xã, 2 Sở cài đặt phần mềm đến các đơn vị trực thuộc, 100% cơ quan thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố đã có trang thông tin điện tử.

  Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử đã cung cấp được 3864 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 151 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhiều ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được đẩy mạnh, góp phần quản ý ngân sách trong toàn tỉnh, thanh toán điện tử, kê khai thuế và làm thủ tục hải quan qua mạng…

  Cũng theo ông Dương Văn Thái, hiện công tác triển khai ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa điện tử, một cửa liên thông đã thu được kết quả tích cực. Hiện có 16/18 Sở, ngành, 10/10 huyện, thành phố và 139/230 xã, phường, thị trấn đã triển khai một cửa điện tử. Trong đó 10/10 huyện, thành phố đã triển khai một cửa điện tử liên thông đến cấp xã và tỉnh đang triển khai dự án xây dựng phần mềm liên thông giữa các Sở.

  Với nỗ lực phát triển, trong công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2015 do Bộ TT&TT công bố, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng 20/63 tỉnh thành.

  Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Giang còn một số khó khăn tồn tại như đầu tư cho ứng dụng CNTT còn thấp, thiếu đồng bộ, nhiều hệ thống CNTT manh mún, nhỏ lẻ, chưa liên thông.

  bac-giang-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-van-phong-dien-tu-01jpg

  Cùng đó, trình độ quản lý về CNTT của Sở TT&TT cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong toàn tỉnh còn mỏng và yếu về chuyên môn nghiệp vụ; công nghiệp CNTT hầu như chưa có, khó thu hút đầu tư công nghiệp điện tử và CNTT trên địa bàn.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, thời gian tới, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Bắc Giang là sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển CNTT, bảo đảm ứng dụng CNTT phù hợp với quy hoạch tổng thể của quốc gia; đầu tư ứng dụng CNTT trong tất cả lĩnh vực, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, gắn kết chặt chẽ với triển khai chương trình cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trên nhiều lĩnh vực.

  Trong đó, đặc biệt là vấn đề đẩy mạnh sử dụng các , điều hành công việc; phần mềm , phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử; tập trung định hướng triển khai các hệ thống thông tin tích hợp, liên thông trong toàn tỉnh

  Popular pressdie Die hier veroffentlicht wird zur popular press zählenden zeitungen sind auf die breite masse der bevölkerung ausgerichtet